Verslag Workshop Systeembiologie††††

 

Gehouden 4 november 2002, Jaarbeurs Utrecht

 

Zie http://www.systembiology.net/sbnl

 

 

 

 

De workshop werd georganiseerd op initiatief van een viertal levenswetenschappers (Roel van Driel, Hans Westerhoff, Sef Heijnen en Rienk van Grondelle), gefaciliteerd door het gebied Aard- en Levenswetenschappen van NWO (ALW).

 

Doel was te komen tot de oprichting van een Nederlands platform voor Systeembiologie.

 

Aanwezig was een 25 tal genodigden, met een biologische, fysiche, chemische, of mathematische achtergrond.

 

Als definitie van systeembiologie werd door de aanwezigen in eerste instantie vooral gedacht in de richting van het terrein zoals gedefineerd in Science van 1 april 2002 van Erato Kirano http://www.csl.sony.co.jp/person/kitano/erat/research.html, maar ook als verder aangeduid in de powerpoint presentatie op deze website.

 

Hoewel het langere termijn doel de ĎIn Silico Celí zou moeten zijn, vondende aanwezigen dat het nodig is dat subdoelen voor de kortere termijn gedefinieerd worden.En dat dit ingekaderd zou moeten worden in de internationale onderzoeksagenda. Verder zou de cel en zijn biologisch functioneren het middelpunt van doel en denken moeten vormen, en niet het (computationele) systeemdenken als zodanig, hoewel dat wel een belangrijk hulpmiddel is.

 

 

Afspraken:

 

  1. Er komt een bredere ťťn- of tweedaagse workshop medio januari 2003 met als doel:

 

  1. De huidige initiatiefgroep:

 

 

 

 

*