Voortbouwend op de in de ALW Strategienota ontvouwde ideeën over partnerships hebben Roel van Driel, Hans Westerhoff, Rienk van Grondelle en Sef Heijnen ALW benaderd met het voorstel voor een dergelijk Nederlands initiatief. In bijgaande notitie  wordt een overzicht gegeven van achtergronden, doelen en de internationale context.

 

Doel van het initiatief is een Nederlands initiatief voor een internationaal programma op het gebied van de moleculaire systeembiologie. In eerste instantie zal het programma in Europees kader worden opgezet, op langere termijn is het de bedoeling het initiatief uit te breiden met internationale partners buiten Europa. Uitgangspunt is de sterke traditie van Nederland op het gebied van de celfysiologie en aanverwante gebieden. Voor dit terrein van ond erzoek bestaat groeiende belangstelling, zowel in Nederland als internationaal.

 

Een goed overzicht van recente ontwikkelingen en ideeën op het terrein van de systeembiologie vindt U ondermeer in de special issue van Science op dit terrein van 1 maart van dit jaar.

 

In eerste instantie is het doel van de betrokkenheid van ALW om de relevante partijen in Nederland, zowel in onderzoek als in het bedrijfsleven, bijeen te brengen in een platform. Hierbij wordt een beroep gedaan op de nationale coördinerende taak van NWO. Producten van dit platform kunnen zijn:

·        het ontwikkelen van een voorstel voor een internationale onderzoeksagenda voor het veld van de systeembiologie en het bereiken van overeenstemming daarover in Nederland

·        afspraken over Nederlandse samenwerking in onderzoek en afstemming van investeringen

·        al dan niet gezamenlijk, maar in ieder geval goed afgestemd, indienen van voorstellen op basis van de overeengekomen onderzoeksagenda in bestaande onderzoekprogramma’s zoals genomics, biomoleculaire informatica, van molecuul tot cel, en computational life sciences. Op die manier kunnen die reguliere programma’s bijdragen aan het versterken van het Nederlandse kritische massa en de samenwerking op dit terrein. Doelgerichte en gecoördineerde fondsenwerving bij verschillende bronnen dus vanuit een in de onderzoekerswereld geformuleerde set wetenschappelijke prioriteiten.

·        formeren van een basisstructuur voor samenwerking in Nederland van waaruit deelgenomen wordt aan initiatieven in Europees kader, zowel in de EU – Networks of Excellence en Large Integrated Projects – als ESF – EUROCORES en scientific network programmes. Die Europese samenwerking moet vervolgens de basis vormen voor samenwerking met gelijksoortige initiatieven in de VS, Japan en mogelijk Zuid Afrika.

 

Als de geplande workshop succesvol is zal ALW ook EW, CW, STW, ZonMW en het Regieorgaan Genomics en mogelijk andere partijen betrekken bij dit initiatief. In een volgende fase kan NWO een rol spelen bij het leggen van contacten met de zustercouncils in Europa en daarbuiten, en het ondersteunen van het ontwikkelen van samenwerking via de reguliere mechanismen.

 

 

Met vriendelijke groet,

NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen,

 

 

 

 

Dr. F.M. Martens

plv. directeur

Workshop Systeembiologie

 

Programma

 

 

 

 

Datum:      4 november 2002   13.30 uur

Plaats:       Utrecht,  Jaarbeurscongrescentrum

    

 

 

 

 

1.   Inleiding

      nationale en internationale context van het initiatief; doelen; rol  van NWO; kansen en strategie

 

2.   Kadering van het  wetenschapsveld ' systeembiologie'

 

3.   Contouren van een Nederlands initiatief: nationaal en internationaal

 

4.   Oprichting van een Nederlands platform systeembiologie

       format, functie, activiteiten

 

5.   Deelname EU-KP6 en andere internationale programma's

 

6.   Afsluiting: samenvatting, actieplan

 

 


 

Aanwezigen workshop Systeembiologie

op 4 november 2002

 

 

 

Roel Bovenberg (DSM)

Stanley Brul (moleculaire biologie, UvA, Unilever)

Wim Crielaard (microbiologie, UvA)

Bert Poolman (biochemie/microbiologie, RUG)

Annemie Emons (biofysica, WU)

Dorus Gadella (biofysica, UvA)

Oscar Kuipers (genetica, RUG)

Klaas Nicolay (biofysica, TUE)

Sacha Panfilov (theoretische biologie, UU)

Mark Peletier (wiskundige, CWI)

Thomas Schmidt (fysica, RUL)

Christof Schmidt (fysica, VU)

John Marks (ALW)

Frans Martens (ALW)

Bas Teusink (NIZO)

Hans van Beek (medische biofysica, VU)

Ger van de Vusse (hartfysiologie, UM)

Roel van Driel (biochemie, UvA)

Rienk van Grondelle (biofysica, VU)

Arjen van Ooyen (NHI)

Jaap van Pelt (neurobiologie, NHI)

Hans Westerhoff (systeem biologie, VU, UvA)

Be Wieringa (biochemie, KUN)

Peter Willems (biochemie, KUN)